Giv i plural

Giv är ordet.

Plural för giv är givar, givarna, givars och givarnas.

Vad är plural för giv?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet giv. Plural av giv är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet giv.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet giv. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet giv har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder giv?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av giv så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/giv

Du kan också söka efter giv direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=giv

Mer information om ordet giv:

Ordet giv består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på giv?

Följande ord rimmar med giv: hiv, kiv, liv, Liv, Siv, viv, driv, kliv, kniv, Lviv, naiv, oliv, aktiv, arkiv, dativ.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 58 ord som på något sätt liknar ordet giv Här kommer de tio första: angivare, angivelse, angiven, angiveri, arbetsgivaravgift, arbetsgivare, återgivning, begivenhet, bidragsgivare och blodgivare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord