Begivenhet i plural

Begivenhet är ordet.

Plural för begivenhet är begivenheter, begivenheterna, begivenheters och begivenheternas.

Vad är plural för begivenhet?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet begivenhet. Plural av begivenhet är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet begivenhet.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet begivenhet. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet begivenhet har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder begivenhet?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av begivenhet så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/begivenhet

Du kan också söka efter begivenhet direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=begivenhet

Mer information om ordet begivenhet:

Ordet begivenhet består allt som allt av 10 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 10 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4.

Vad rimmar på begivenhet?

Följande ord rimmar med begivenhet: bet, det, fet, get, het, jet, set, tet, diet, dret, eget, gnet, klet, poet, smet.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord