Angiven i plural

Angiven är ordet.

Plural för angiven är angivna.

Vad är plural för angiven?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet angiven. Plural av angiven är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet angiven.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet angiven. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet angiven har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder angiven?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av angiven så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/angiven

Du kan också söka efter angiven direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=angiven

Mer information om ordet angiven:

Ordet angiven består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på angiven?

Följande ord rimmar med angiven: en, ben, den, gen, hen, len, men, pen, ren, sen, ten, ven, Ven, yen, zen.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet angiven: hängiven.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord