Gitter i plural

Gitter är ordet.

Plural för gitter är gitter, gittren, gittrena, gitters och gittrens, gittrenas.

Vad är plural för gitter?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet gitter. Plural av gitter är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet gitter.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet gitter. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet gitter har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder gitter?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gitter så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/gitter

Du kan också söka efter gitter direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gitter

Mer information om ordet gitter:

Ordet gitter består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till gitter:

Gitter har dessa synonymer: orkar

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet gitter, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på gitter?

Följande ord rimmar med gitter: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord