Hiv i plural

Hiv är ordet.

Plural för hiv är hiv, hiva, hivene, hivs och hivas, hivenes.

Vad är plural för hiv?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hiv. Plural av hiv är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hiv.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hiv. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hiv har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hiv?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hiv så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hiv

Du kan också söka efter hiv direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hiv

Mer information om ordet hiv:

Ordet hiv består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på hiv?

Följande ord rimmar med hiv: giv, kiv, liv, Liv, Siv, viv, driv, kliv, kniv, Lviv, naiv, oliv, aktiv, arkiv, dativ.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet hiv: hivpositiv och hivtest.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord