Naiv i plural

Naiv är ordet.

Plural för naiv är naiva.

Vad är plural för naiv?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet naiv. Plural av naiv är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet naiv.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet naiv. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet naiv har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder naiv?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av naiv så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/naiv

Du kan också söka efter naiv direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=naiv

Mer information om ordet naiv:

Ordet naiv består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till naiv:

Naiv har dessa synonymer: barnslig, blåögd, godtrogen, oskuldsfull, trohjärtad

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet naiv, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på naiv?

Följande ord rimmar med naiv: giv, hiv, kiv, liv, Liv, Siv, viv, driv, kliv, kniv, Lviv, oliv, aktiv, arkiv, dativ.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet naiv: naivist.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord