Oskuldsfull i plural

Oskuldsfull är ordet.

Plural för oskuldsfull är oskuldsfulla.

Vad är plural för oskuldsfull?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet oskuldsfull. Plural av oskuldsfull är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet oskuldsfull.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet oskuldsfull. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet oskuldsfull har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder oskuldsfull?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av oskuldsfull så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/oskuldsfull

Du kan också söka efter oskuldsfull direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=oskuldsfull

Mer information om ordet oskuldsfull:

Ordet oskuldsfull består allt som allt av 11 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 11 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till oskuldsfull:

Oskuldsfull har dessa synonymer: kysk, naiv

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet oskuldsfull, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på oskuldsfull?

Följande ord rimmar med oskuldsfull: ull, full, pull, null, gull, mull, kull, tull, hull, krull, ikull, knull, skull, omkull, bomull.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord