Oskuld i plural

Oskuld är ordet.

Plural för oskuld är oskulder, oskulderna, oskulders och oskuldernas.

Vad är plural för oskuld?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet oskuld. Plural av oskuld är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet oskuld.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet oskuld. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet oskuld har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder oskuld?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av oskuld så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/oskuld

Du kan också söka efter oskuld direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=oskuld

Mer information om ordet oskuld:

Ordet oskuld består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till oskuld:

Oskuld har dessa synonymer: jungfru, obetäckt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet oskuld, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på oskuld?

Följande ord rimmar med oskuld: guld, huld, skuld, spelskuld, statsskuld, studieskuld.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet oskuld: oskuldsfull.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord