Full i plural

Full är ordet.

Plural för full är fulla.

Vad är plural för full?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet full. Plural av full är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet full.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet full. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet full har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder full?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av full så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/full

Du kan också söka efter full direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=full

Mer information om ordet full:

Ordet full består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 23 synonymer inlagda.

Synonymer till full:

Full har dessa synonymer: alkoholpåverkad, aprak, berusad, bräddad, dragen, drucken, dyngrak, helhet, komplett, onykter, packad, plakat, på kanelen, på lyset, på pickalurven, på sniskan, på snusen, rund om fötterna, rund under fötterna, späckad, tankad, total, vimmelkantig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet full, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på full?

Följande ord rimmar med full: ull, pull, null, gull, mull, kull, tull, hull, krull, ikull, knull, skull, omkull, bomull, ampull.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 97 ord som på något sätt liknar ordet full Här kommer de tio första: aktningsfull, andaktsfull, anspråksfull, ansvarsfull, bakfull, besinningsfull, betydelsefull, blancofullmakt, blankofullmakt och effektfull.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord