Gull i plural

Gull är ordet.

Plural för gull är gull, gullen, gulls och gullens.

Vad är plural för gull?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet gull. Plural av gull är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet gull.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet gull. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet gull har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder gull?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gull så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/gull

Du kan också söka efter gull direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gull

Mer information om ordet gull:

Ordet gull består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på gull?

Följande ord rimmar med gull: ull, full, pull, null, mull, kull, tull, hull, krull, ikull, knull, skull, omkull, bomull, ampull.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 16 ord som på något sätt liknar ordet gull Här kommer de tio första: blågull, gullborste, gulldraba, gullig, gullkaragan, gullkrage, gullört, gullregn, gullris och gullsolros.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord