Villkor i plural

Villkor är ordet.

Plural för villkor är villkor, villkoren, villkors och villkorens.

Vad är plural för villkor?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet villkor. Plural av villkor är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet villkor.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet villkor. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet villkor har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder villkor?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av villkor så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/villkor

Du kan också söka efter villkor direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=villkor

Mer information om ordet villkor:

Ordet villkor består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till villkor:

Villkor har dessa synonymer: förutsättning, krav, kriterium, parametrar, premiss

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet villkor, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på villkor?

Följande ord rimmar med villkor: or, bor, kor, por, mor, tor, Tor, hor, nor, flor, efor, aror, spor, stor, Thor.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet villkor: abonnemangsvillkor, anställningsvillkor, arbetsvillkor, begynnelsevillkor, ovillkorlig, randvillkor, villkorad och villkorlig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord