Mor i plural

Mor är ordet.

Plural för mor är mödrar, mödrarna, mödrars och mödrarnas.

Vad är plural för mor?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mor. Plural av mor är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mor.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mor. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mor har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder mor?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mor så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mor

Du kan också söka efter mor direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mor

Mer information om ordet mor:

Ordet mor består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till mor:

Mor har dessa synonymer: mamma, moder, morsa, morsan

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet mor, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på mor?

Följande ord rimmar med mor: or, bor, hor, kor, nor, por, Tor, tor, abor, anor, aror, bror, Bror, efor, fjor.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 296 ord som på något sätt liknar ordet mor Här kommer de tio första: adoptivmor, allomorf, amoralisk, amoralitet, amorbåge, amorf, amorin, amorös, amorterad och amorterande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord