Moder i plural

Moder är ordet.

Plural för moder är mödrar, mödrarna, mödrars och mödrarnas.

Vad är plural för moder?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet moder. Plural av moder är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet moder.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet moder. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet moder har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder moder?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av moder så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/moder

Du kan också söka efter moder direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=moder

Mer information om ordet moder:

Ordet moder består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till moder:

Moder har dessa synonymer: mamma, mor, morsa

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet moder, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på moder?

Följande ord rimmar med moder: er, cer, Jer, ler, mer, ner, uer, per, Per, nyer, oxer, aber, azer, boer, eder.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 46 ord som på något sätt liknar ordet moder Här kommer de tio första: ackommoderad, ackommoderande, ackommodering, adoptivmoder, drottningmoder, farmoder, fostermoder, gudmoder, husmoder och immoderat.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord