Fordran i plural

Fordran är ordet.

Plural för fordran är fordringar, fordringarna, fordringars och fordringarnas.

Vad är plural för fordran?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet fordran. Plural av fordran är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet fordran.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet fordran. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet fordran har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder fordran?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av fordran så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/fordran

Du kan också söka efter fordran direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=fordran

Mer information om ordet fordran:

Ordet fordran består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till fordran:

Fordran har dessa synonymer: anspråk, begära, begäran, krav

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet fordran, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på fordran?

Följande ord rimmar med fordran: an, ban, Dan, dan, fan, han, Jan, jan, kan, lan, man, Pan, san, tan, van.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 9 ord som på något sätt liknar ordet fordran: anfordran, befordran, befordrande, brevbefordran, fordrande, godsbefordran, infordrande, uppfordrande och vidarebefordran.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord