Dolk i plural

Dolk är ordet.

Plural för dolk är dolkar, dolkarna, dolkars och dolkarnas.

Vad är plural för dolk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet dolk. Plural av dolk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet dolk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet dolk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet dolk har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder dolk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av dolk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/dolk

Du kan också söka efter dolk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=dolk

Mer information om ordet dolk:

Ordet dolk består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till dolk:

Dolk har dessa synonymer: kniv

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet dolk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på dolk?

Följande ord rimmar med dolk: folk, holk, tolk, skolk, smolk, Norfolk, manfolk, lydfolk, mesholk, fotfolk, husfolk, sagofolk, knipholk, stamfolk, starholk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet dolk: dolksvans.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord