Sagofolk i plural

Sagofolk är ordet.

Plural för sagofolk är sagofolk, sagofolken, sagofolks och sagofolkens.

Vad är plural för sagofolk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sagofolk. Plural av sagofolk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sagofolk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sagofolk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sagofolk har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder sagofolk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sagofolk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sagofolk

Du kan också söka efter sagofolk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sagofolk

Mer information om ordet sagofolk:

Ordet sagofolk består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3.

Vad rimmar på sagofolk?

Följande ord rimmar med sagofolk: dolk, folk, holk, tolk, skolk, smolk, Norfolk, manfolk, lydfolk, mesholk, fotfolk, husfolk, knipholk, stamfolk, starholk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord