Folk i plural

Folk är ordet.

Plural för folk är folk, folken, folks och folkens.

Vad är plural för folk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet folk. Plural av folk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet folk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet folk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet folk har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder folk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av folk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/folk

Du kan också söka efter folk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=folk

Mer information om ordet folk:

Ordet folk består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till folk:

Folk har dessa synonymer: folks, medborgare, människor, personer

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet folk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på folk?

Följande ord rimmar med folk: dolk, holk, tolk, skolk, smolk, Norfolk, manfolk, lydfolk, mesholk, fotfolk, husfolk, sagofolk, knipholk, stamfolk, starholk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 69 ord som på något sätt liknar ordet folk Här kommer de tio första: avfolkning, avfolkningsbygd, befolkad, befolkning, befolkningspyramid, befolkningsstruktur, befolkningstäthet, befolkningsutveckling, folka och folkbokförande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord