Holk i plural

Holk är ordet.

Plural för holk är holkar, holkarna, holkars och holkarnas.

Vad är plural för holk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet holk. Plural av holk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet holk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet holk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet holk har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder holk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av holk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/holk

Du kan också söka efter holk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=holk

Mer information om ordet holk:

Ordet holk består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på holk?

Följande ord rimmar med holk: dolk, folk, tolk, skolk, smolk, Norfolk, manfolk, lydfolk, mesholk, fotfolk, husfolk, sagofolk, knipholk, stamfolk, starholk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet holk: fågelholk, göktyteholk, knipholk, mesholk, starholk, stubbholk, uggleholk och urholkad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord