Tolk i plural

Tolk är ordet.

Plural för tolk är tolkar, tolkarna, tolkars och tolkarnas.

Vad är plural för tolk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tolk. Plural av tolk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tolk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tolk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tolk har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder tolk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tolk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tolk

Du kan också söka efter tolk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tolk

Mer information om ordet tolk:

Ordet tolk består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till tolk:

Tolk har dessa synonymer: uttydare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet tolk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på tolk?

Följande ord rimmar med tolk: dolk, folk, holk, skolk, smolk, Norfolk, manfolk, lydfolk, mesholk, fotfolk, husfolk, sagofolk, knipholk, stamfolk, starholk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 10 ord som på något sätt liknar ordet tolk Här kommer de tio första: kommandotolk, misstolkande, omtolkande, svårtolkad, teckenspråkstolk, teckenspråkstolkad, tolkande, tolkning, tolkningsföreträde och vantolkande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord