Stilett i plural

Stilett är ordet.

Plural för stilett är stiletter, stiletterna, stiletters och stiletternas.

Vad är plural för stilett?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stilett. Plural av stilett är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stilett.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stilett. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stilett har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stilett?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stilett så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stilett

Du kan också söka efter stilett direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stilett

Mer information om ordet stilett:

Ordet stilett består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till stilett:

Stilett har dessa synonymer: kniv

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stilett, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stilett?

Följande ord rimmar med stilett: ett, bett, fett, hett, lett, vett, boett, duett, frett, ovett, snett, spett, svett, vrett, asjett.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet stilett: stilettklack.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord