Boett i plural

Boett är ordet.

Plural för boett är boetter, boetterna, boetters och boetternas.

Vad är plural för boett?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet boett. Plural av boett är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet boett.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet boett. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet boett har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder boett?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av boett så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/boett

Du kan också söka efter boett direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=boett

Mer information om ordet boett:

Ordet boett består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på boett?

Följande ord rimmar med boett: ett, bett, fett, hett, lett, vett, duett, frett, ovett, snett, spett, svett, vrett, asjett, bagett.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet boett: bakboett.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord