Knipslug i plural

Knipslug är ordet.

Plural för knipslug är knipsluga.

Vad är plural för knipslug?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet knipslug. Plural av knipslug är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet knipslug.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet knipslug. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet knipslug har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder knipslug?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av knipslug så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/knipslug

Du kan också söka efter knipslug direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=knipslug

Mer information om ordet knipslug:

Ordet knipslug består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till knipslug:

Knipslug har dessa synonymer: bakslug, listig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet knipslug, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på knipslug?

Följande ord rimmar med knipslug: aug, sug, hug, rug, slug, knug, ljug, Skoug, refug, örtug, humbug, köpsug, Schlaug, slamsug, sötsug.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord