Förgrund i plural

Förgrund är ordet.

Plural för förgrund är förgrunder, förgrunderna, förgrunders och förgrundernas.

Vad är plural för förgrund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet förgrund. Plural av förgrund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet förgrund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet förgrund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet förgrund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder förgrund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av förgrund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/förgrund

Du kan också söka efter förgrund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=förgrund

Mer information om ordet förgrund:

Ordet förgrund består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på förgrund?

Följande ord rimmar med förgrund: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet förgrund: förgrundsfigur.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord