Avgrund i plural

Avgrund är ordet.

Plural för avgrund är avgrunder, avgrunderna, avgrunders och avgrundernas.

Vad är plural för avgrund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet avgrund. Plural av avgrund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet avgrund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet avgrund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet avgrund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder avgrund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avgrund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/avgrund

Du kan också söka efter avgrund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avgrund

Mer information om ordet avgrund:

Ordet avgrund består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till avgrund:

Avgrund har dessa synonymer: stup

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet avgrund, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på avgrund?

Följande ord rimmar med avgrund: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord