Ytlig i plural

Ytlig är ordet.

Plural för ytlig är ytliga.

Vad är plural för ytlig?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ytlig. Plural av ytlig är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ytlig.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ytlig. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ytlig har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder ytlig?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ytlig så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ytlig

Du kan också söka efter ytlig direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ytlig

Mer information om ordet ytlig:

Ordet ytlig består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till ytlig:

Ytlig har dessa synonymer: fåfäng, grund

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ytlig, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ytlig?

Följande ord rimmar med ytlig: dig, Dig, gig, mig, sig, vig, avig, byig, enig, evig, isig, krig, Stig, stig, whig.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet ytlig: gemytlig, ombytlig och ytlighet.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord