Stig i plural

Stig är ordet.

Plural för stig är stigar, stigarna, stigars och stigarnas.

Vad är plural för stig?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stig. Plural av stig är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stig.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stig. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stig har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stig?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stig så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stig

Du kan också söka efter stig direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stig

Mer information om ordet stig:

Ordet stig består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till stig:

Stig har dessa synonymer: gång, gångstig, led, vandringsled

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stig, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stig?

Följande ord rimmar med stig: dig, Dig, gig, mig, sig, vig, whig, yvig, Stig, avig, byig, enig, evig, isig, krig.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 73 ord som på något sätt liknar ordet stig Här kommer de tio första: ålderstigen, astigmatiker, astigmatisk, avstigning, bergsbestigning, bestigning, blodtörstig, borstig, dristig och dumdristig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord