Enig i plural

Enig är ordet.

Plural för enig är eniga.

Vad är plural för enig?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet enig. Plural av enig är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet enig.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet enig. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet enig har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder enig?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av enig så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/enig

Du kan också söka efter enig direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=enig

Mer information om ordet enig:

Ordet enig består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till enig:

Enig har dessa synonymer: ense, samstämmig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet enig, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på enig?

Följande ord rimmar med enig: dig, Dig, gig, mig, sig, vig, whig, stig, yvig, Stig, avig, byig, evig, isig, krig.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 11 ord som på något sätt liknar ordet enig Här kommer de tio första: benig, benign, enigmatisk, grenig, menig, menighet, oenig, oenighet, onenightstand och stenig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord