Krig i plural

Krig är ordet.

Plural för krig är krig, krigen, krigs och krigens.

Vad är plural för krig?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet krig. Plural av krig är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet krig.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet krig. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet krig har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder krig?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av krig så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/krig

Du kan också söka efter krig direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=krig

Mer information om ordet krig:

Ordet krig består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till krig:

Krig har dessa synonymer: ofred, slag, strid, väpnad konflikt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet krig, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på krig?

Följande ord rimmar med krig: dig, Dig, gig, mig, sig, vig, avig, byig, enig, evig, isig, Stig, stig, whig, yvig.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 44 ord som på något sätt liknar ordet krig Här kommer de tio första: bensinkrig, blixtkrig, efterkrigstid, folkkrig, formatkrig, gerillakrig, handelskrig, inbördeskrig, krigande och krigare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord