Avig i plural

Avig är ordet.

Plural för avig är aviga.

Vad är plural för avig?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet avig. Plural av avig är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet avig.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet avig. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet avig har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder avig?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av avig så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/avig

Du kan också söka efter avig direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=avig

Mer information om ordet avig:

Ordet avig består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till avig:

Avig har dessa synonymer: felvänd

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet avig, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på avig?

Följande ord rimmar med avig: dig, Dig, gig, mig, sig, vig, whig, stig, yvig, Stig, byig, enig, evig, isig, krig.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 10 ord som på något sätt liknar ordet avig Här kommer de tio första: aviga, avigsida, gensträvig, jävig, motsträvig, navigabel, navigatör, navigerande, ojävig och tvåstavighetsaccent.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord