Led i plural

Led är ordet.

Plural för led är leda.

Vad är plural för led?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet led. Plural av led är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet led.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet led. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet led har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder led?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av led så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/led

Du kan också söka efter led direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=led

Mer information om ordet led:

Ordet led består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 11 synonymer inlagda.

Synonymer till led:

Led har dessa synonymer: färdväg, fåra, följe, genomfart, nod, plågades, rutt, spår, stig, väg, ätt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet led, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på led?

Följande ord rimmar med led: ed, ned, med, ped, sed, ved, hed, ked, osed, smed, cred, fred, sned, bred, kned.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 154 ord som på något sätt liknar ordet led Här kommer de tio första: adverbavledning, äggledare, äggledarinflammation, akademiledamot, aktivitetsledare, anledning, åskledare, avledande, avledning och cirkelledare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord