Nod i plural

Nod är ordet.

Plural för nod är noder, noderna, noders och nodernas.

Vad är plural för nod?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet nod. Plural av nod är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet nod.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet nod. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet nod har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder nod?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av nod så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/nod

Du kan också söka efter nod direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=nod

Mer information om ordet nod:

Ordet nod består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till nod:

Nod har dessa synonymer: led

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet nod, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på nod?

Följande ord rimmar med nod: bod, god, jod, kod, lod, mod, yod, anod, blod, diod, epod, flod, frod, pjod, stod.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 48 ord som på något sätt liknar ordet nod Här kommer de tio första: äggsnodd, anod, bajsenödig, bajsnödig, förnöden, förnödenhet, gnoding, grafitanod, gummisnodd och hårsnodd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord