Kod i plural

Kod är ordet.

Plural för kod är koder, koderna, koders och kodernas.

Vad är plural för kod?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kod. Plural av kod är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kod.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kod. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kod har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kod?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kod så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kod

Du kan också söka efter kod direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kod

Mer information om ordet kod:

Ordet kod består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till kod:

Kod har dessa synonymer: chiffer

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kod, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kod?

Följande ord rimmar med kod: bod, god, jod, lod, mod, nod, yod, anod, blod, diod, epod, flod, frod, pjod, stod.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 44 ord som på något sätt liknar ordet kod Här kommer de tio första: avkodande, avkodning, dekoder, deltakrokodil, ekodukt, faxkod, fisködla, johnstonkrokodil, kodex och kodiakbjörn.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord