Lod i plural

Lod är ordet.

Plural för lod är lod, loden, lods och lodens.

Vad är plural för lod?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lod. Plural av lod är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lod.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lod. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lod har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder lod?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lod så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lod

Du kan också söka efter lod direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lod

Mer information om ordet lod:

Ordet lod består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till lod:

Lod har dessa synonymer: sänke

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet lod, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på lod?

Följande ord rimmar med lod: bod, god, jod, kod, mod, nod, yod, anod, blod, diod, epod, flod, frod, pjod, stod.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 133 ord som på något sätt liknar ordet lod Här kommer de tio första: allod, allodial, biflod, blankglödgande, blodåder, blödande, blodapelsin, blodbad, blodbana och blodblandning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord