Anod i plural

Anod är ordet.

Plural för anod är anoder, anoderna, anoders och anodernas.

Vad är plural för anod?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet anod. Plural av anod är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet anod.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet anod. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet anod har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder anod?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av anod så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/anod

Du kan också söka efter anod direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=anod

Mer information om ordet anod:

Ordet anod består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på anod?

Följande ord rimmar med anod: bod, god, jod, kod, lod, mod, nod, yod, blod, diod, epod, flod, frod, pjod, stod.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet anod: grafitanod, offeranod och svanödla.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord