Nock i plural

Nock är ordet.

Plural för nock är nockar, nockarna, nockars och nockarnas.

Vad är plural för nock?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet nock. Plural av nock är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet nock.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet nock. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet nock har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder nock?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av nock så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/nock

Du kan också söka efter nock direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=nock

Mer information om ordet nock:

Ordet nock består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på nock?

Följande ord rimmar med nock: ock, bock, dock, fock, kock, lock, rock, block, chock, flock, krock, plock, skock, stock, tjock.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet nock: fältnocka, kärrnocka och knockout.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord