Skock i plural

Skock är ordet.

Plural för skock är skockar, skockarna, skockars och skockarnas.

Vad är plural för skock?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet skock. Plural av skock är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet skock.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet skock. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet skock har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder skock?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av skock så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/skock

Du kan också söka efter skock direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=skock

Mer information om ordet skock:

Ordet skock består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 9 synonymer inlagda.

Synonymer till skock:

Skock har dessa synonymer: flock, folkhop, grupp, gäng, hjord, hop, klunga, massa, samling

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet skock, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på skock?

Följande ord rimmar med skock: ock, bock, dock, fock, kock, lock, nock, rock, block, chock, flock, krock, plock, stock, tjock.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 5 ord som på något sätt liknar ordet skock: ärtskocka, jordärtskocka, kronärtskocka, ryskockuperad och tyskockuperad.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord