Flock i plural

Flock är ordet.

Plural för flock är flockar, flockarna, flockars och flockarnas.

Vad är plural för flock?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet flock. Plural av flock är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet flock.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet flock. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet flock har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder flock?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av flock så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/flock

Du kan också söka efter flock direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=flock

Mer information om ordet flock:

Ordet flock består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till flock:

Flock har dessa synonymer: grupp, hjord, hop, hord, skara, skock

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet flock, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på flock?

Följande ord rimmar med flock: ock, bock, dock, fock, kock, lock, nock, rock, block, chock, krock, plock, skock, stock, tjock.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet flock: flockbeteende, flockblommig, hampflockel och stjärnflocka.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord