Stock i plural

Stock är ordet.

Plural för stock är stockar, stockarna, stockars och stockarnas.

Vad är plural för stock?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stock. Plural av stock är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stock.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stock. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stock har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stock?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stock så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stock

Du kan också söka efter stock direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stock

Mer information om ordet stock:

Ordet stock består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till stock:

Stock har dessa synonymer: köttspak, påle, timmer, timmerstock

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stock, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stock?

Följande ord rimmar med stock: ock, bock, dock, fock, kock, lock, nock, rock, block, chock, flock, krock, plock, skock, tjock.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 24 ord som på något sätt liknar ordet stock Här kommer de tio första: äggstock, äggstockscancer, ankarstock, förstockad, karvstock, kebabstock, laddstock, måttstock, meterstock och rotstock.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord