Lock i plural

Lock är ordet.

Plural för lock är lock, locken, locks och lockens.

Vad är plural för lock?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lock. Plural av lock är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lock.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lock. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lock har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder lock?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lock så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lock

Du kan också söka efter lock direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lock

Mer information om ordet lock:

Ordet lock består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till lock:

Lock har dessa synonymer: toppförslutning

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet lock, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på lock?

Följande ord rimmar med lock: ock, bock, dock, fock, kock, nock, rock, block, chock, flock, krock, plock, skock, stock, tjock.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 99 ord som på något sätt liknar ordet lock Här kommer de tio första: äggklocka, anteckningsblock, armbandsklocka, axplock, bänklock, bärplockare, bärplockerska, berlock, betablockerare och blåklocka.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord