Rock i plural

Rock är ordet.

Plural för rock är rockar, rockarna, rockars och rockarnas.

Vad är plural för rock?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet rock. Plural av rock är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet rock.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet rock. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet rock har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder rock?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av rock så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/rock

Du kan också söka efter rock direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=rock

Mer information om ordet rock:

Ordet rock består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till rock:

Rock har dessa synonymer: kappa

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet rock, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på rock?

Följande ord rimmar med rock: ock, bock, dock, fock, kock, lock, nock, block, chock, flock, krock, plock, skock, stock, tjock.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 34 ord som på något sätt liknar ordet rock Här kommer de tio första: arbetsrock, badrock, barock, djävulsrocka, frontalkrock, hårdrockare, kanalkrock, kapprocksrevers, komulerocka och krock.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord