Krock i plural

Krock är ordet.

Plural för krock är krockar, krockarna, krockars och krockarnas.

Vad är plural för krock?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet krock. Plural av krock är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet krock.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet krock. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet krock har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder krock?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av krock så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/krock

Du kan också söka efter krock direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=krock

Mer information om ordet krock:

Ordet krock består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till krock:

Krock har dessa synonymer: kollidera, kollision, krasch, sammanstötning, smäll

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet krock, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på krock?

Följande ord rimmar med krock: ock, bock, dock, fock, kock, lock, nock, rock, block, chock, flock, plock, skock, stock, tjock.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet krock: frontalkrock, kanalkrock, krockkudde, masskrock, seriekrock och skrockfull.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord