Rutt i plural

Rutt är ordet.

Plural för rutt är rutter, rutterna, rutters och rutternas.

Vad är plural för rutt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet rutt. Plural av rutt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet rutt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet rutt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet rutt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder rutt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av rutt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/rutt

Du kan också söka efter rutt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=rutt

Mer information om ordet rutt:

Ordet rutt består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till rutt:

Rutt har dessa synonymer: färd, färdväg, led, linje, sjöresa, väg

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet rutt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på rutt?

Följande ord rimmar med rutt: putt, hutt, prutt, glutt, skutt, fnutt, fjutt, smutt, snutt, plutt, kaputt, skrutt, bankrutt, tåfjutt, kattgutt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 16 ord som på något sätt liknar ordet rutt Här kommer de tio första: bankrutt, bankruttör, brutta, brutto, bruttonationalprodukt, druttande, förruttnelse, genomrutten, gubbstrutt och prutt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord