Rutten i plural

Rutten är ordet.

Plural för rutten är ruttna.

Vad är plural för rutten?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet rutten. Plural av rutten är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet rutten.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet rutten. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet rutten har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder rutten?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av rutten så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/rutten

Du kan också söka efter rutten direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=rutten

Mer information om ordet rutten:

Ordet rutten består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 7 synonymer inlagda.

Synonymer till rutten:

Rutten har dessa synonymer: fördärvad, gisten, kartig, murken, risig, taskig, usel

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet rutten, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på rutten?

Följande ord rimmar med rutten: en, ben, den, gen, hen, len, men, pen, ren, sen, ten, ven, Ven, yen, zen.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet rutten: genomrutten.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord