Gång i plural

Gång är ordet.

Plural för gång är gångar, gångarna, gångars, gångarnas, gånger, gångerna, gångers och gångernas.

Vad är plural för gång?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet gång. Plural av gång är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet gång.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet gång. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet gång har vi i vår databas 8 plural.

Vad betyder gång?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av gång så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/gång

Du kan också söka efter gång direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=gång

Mer information om ordet gång:

Ordet gång består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till gång:

Gång har dessa synonymer: passage, stig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet gång, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på gång?

Följande ord rimmar med gång: fång, hång, lång, sång, tång, vång, fjång, igång, prång, spång, stång, svång, trång, tvång, vrång.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 166 ord som på något sätt liknar ordet gång Här kommer de tio första: anläggningstillgång, arbetsgång, återgången, åtgången, avgång, avgångsklass, avgångskrav, avgångstid, avgångsvederlag och båggång.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord