Vång i plural

Vång är ordet.

Plural för vång är vångar, vångarna, vångars och vångarnas.

Vad är plural för vång?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vång. Plural av vång är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vång.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vång. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vång har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vång?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vång så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vång

Du kan också söka efter vång direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vång

Mer information om ordet vång:

Ordet vång består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på vång?

Följande ord rimmar med vång: fång, gång, hång, lång, sång, tång, fjång, igång, prång, spång, stång, svång, trång, tvång, vrång.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 27 ord som på något sätt liknar ordet vång Här kommer de tio första: bonvivang, borrsväng, dragtvång, evangeliebok, evangelisk, evangelist, evangelium, julevangelium, levang och skruvångare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord