Vånda i plural

Vånda är ordet.

Plural för vånda är våndor, våndorna, våndors och våndornas.

Vad är plural för vånda?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet vånda. Plural av vånda är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet vånda.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet vånda. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet vånda har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder vånda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av vånda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/vånda

Du kan också söka efter vånda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=vånda

Mer information om ordet vånda:

Ordet vånda består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till vånda:

Vånda har dessa synonymer: kval, ångest

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet vånda, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på vånda?

Följande ord rimmar med vånda: da, Ada, eda, Ida, ida, adda, Agda, anda, bada, Beda, bida, buda, coda, edda, elda.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 20 ord som på något sätt liknar ordet vånda Här kommer de tio första: användande, användardokumentation, användare, användargränssnitt, användarnamn, användarprofil, användarsida, användarvänlig, återanvändande och återvändande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord