Eda i plural

Eda är ordet.

Plural för eda är edor, edorna, edors och edornas.

Vad är plural för eda?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet eda. Plural av eda är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet eda.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet eda. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet eda har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder eda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av eda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/eda

Du kan också söka efter eda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=eda

Mer information om ordet eda:

Ordet eda består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 1, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på eda?

Följande ord rimmar med eda: da, Ada, Ida, ida, tida, lada, enda, tyda, åda, udda, lida, Leda, koda, bida, leda.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 150 ord som på något sätt liknar ordet eda Här kommer de tio första: äggledare, äggledarinflammation, akademiledamot, aktivitetsledare, andromedansk, åskledare, avledande, avresedag, avskedad och avskedande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord