Udda i plural

Udda är ordet.

Plural för udda är udda.

Vad är plural för udda?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet udda. Plural av udda är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet udda.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet udda. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet udda har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder udda?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av udda så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/udda

Du kan också söka efter udda direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=udda

Mer information om ordet udda:

Ordet udda består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 14 synonymer inlagda.

Synonymer till udda:

Udda har dessa synonymer: annorlunda, avvikande, besynnerlig, egen, egendomlig, konstig, märklig, ojämn, omaka, ovanlig, sällsynt, säregen, särpräglad, underlig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet udda, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på udda?

Följande ord rimmar med udda: da, Ada, Ida, eda, ida, tida, lada, enda, tyda, åda, lida, Leda, koda, bida, leda.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 10 ord som på något sätt liknar ordet udda Här kommer de tio första: kluddande, kluddare, ljuddämpare, nuddande, snuddande, suddande, uddamål, uddamålsförlust, uddamålsseger och uddamålsvinst.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord