Tida i plural

Tida är ordet.

Plural för tida är tida.

Vad är plural för tida?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet tida. Plural av tida är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet tida.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet tida. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet tida har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder tida?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av tida så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/tida

Du kan också söka efter tida direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=tida

Mer information om ordet tida:

Ordet tida består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på tida?

Följande ord rimmar med tida: da, Ada, Ida, eda, ida, lada, enda, tyda, åda, udda, lida, Leda, koda, bida, leda.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 15 ord som på något sätt liknar ordet tida Här kommer de tio första: dåtida, deltidare, efterkigstida, forntida, framtida, heltidare, medeltida, mellankrigstida, nutida och samtida.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord