Underlig i plural

Underlig är ordet.

Plural för underlig är underliga.

Vad är plural för underlig?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet underlig. Plural av underlig är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet underlig.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet underlig. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet underlig har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder underlig?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av underlig så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/underlig

Du kan också söka efter underlig direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=underlig

Mer information om ordet underlig:

Ordet underlig består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 13 synonymer inlagda.

Synonymer till underlig:

Underlig har dessa synonymer: besynnerlig, bisarr, egen, egendomlig, konstig, kufisk, kuriös, mysko, mystisk, märklig, skum, säregen, udda

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet underlig, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på underlig?

Följande ord rimmar med underlig: dig, Dig, gig, mig, sig, vig, whig, stig, yvig, Stig, avig, byig, enig, evig, isig.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet underlig: förunderlig, underlighet och vidunderlig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord